Įdėkite savo maldą


Jūsų vardas (slapyvardis) :
Kategorijos :
Lytis? :

Apie svetainę

Ši svetainė skirta maldos poreikių pasidalinimui bei paskatinimui maldos vienas už kitus.

Kviečiame aktyviai dalyvauti skelbiant savo maldos poreikius/padėkas/gyrius, komentuojant, balsuojant už kitų paskelbtus poreikius, įvertinant paskelbtas žinutes. Šiems veiksmams atlikti būtina nemokama registracija šioje svetainėje.

Čia pateiksiu Biblijos citatas, kurios skatina mus melstis vienas už kitą:

Fil 4,6 Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui.

1 Tes 5,17 be paliovos melskitės!

Ps 145,18 Arti yra Viešpats visiems, kurie Jo šaukiasi, visiems, kurie Jo šaukiasi tiesoje.

Ef 6,18 visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymu. Ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius

Mk 11,24 Todėl sakau jums: ko tik prašote melsdamiesi, tikėkite, kad gaunate, ir jūs turėsite.

Jok 5,16 Išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Daug pajėgia veiksminga, karšta teisiojo malda.

Mt 21,22 Ir visa, ko tik prašysite maldoje tikėdami,-gausite”.

1 Jn 5,14-15 Ir štai kokį pasitikėjimą mes turime Juo: jei ko tik prašome pagal Jo valią, Jis girdi mus. 15 O jeigu žinome, kad Jis girdi mus, ko tik prašome, tai ir žinome, kad turime tai, ko Jo prašėme.

Ps 55,17 Vakare, rytą ir vidudienį melsiuosi ir garsiai šauksiu; Jis išgirs mano balsą,

Ps 118,5 Sielvarte Viešpaties šaukiausi. Viešpats išklausė ir išlaisvino mane.

Mt 18,19 “Ir dar sakau jums: jeigu du iš jūsų susitars žemėje prašyti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks.

Kol 4,2 Nuolat melskitės, budėdami ir dėkodami;

Mt 7,7 “Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta.

Iz 55,6 Ieškokite Viešpaties, kol galima Jį rasti, šaukitės Jo, kol Jis arti.

Heb 4,16 Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamu metu.

Ps 138,3 Dieną, kurią šaukiausi, išklausei, stiprybės suteikei mano sielai.

Ps 55,16 Aš šauksiuosi Dievo, ir Viešpats išgelbės mane.

2 Krn 7,14 ir jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, Aš išgirsiu danguje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę.

Ps 88,13 Viešpatie, Tavęs aš šaukiuosi, mano malda kas rytą kyla į Tave.

Jok 4,10 Nusižeminkite prieš Viešpatį, ir Jis jus išaukštins.

1 Tim 2,8 Taigi trokštu, kad vyrai melstųsi visur, keldami aukštyn šventas rankas, be pykčio ir abejonių.

1 Tes 5,18 Už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje.

Apd 7,34 Aš regėte regėjau savo tautos priespaudą Egipte, išgirdau jos dejones ir nužengiau jos išvaduoti. Tad ateik čia, Aš pasiųsiu tave į Egiptą’.

Jok 5,17 Elijas buvo toks pat žmogus kaip ir mes. Jis meldė, kad nelytų, ir nelijo žemėje trejus metus ir šešis mėnesius;

Jn 16,24 Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.

Jok 4,8 Artinkitės prie Dievo, ir Jis artinsis prie jūsų. Nusiplaukite rankas, nusidėjėliai, nusivalykite širdis, dvejojantys.

Ef 3,20 O Tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ar suprantame,

Mk 9,29 Jis atsakė: “Ta veislė neišvaroma nieku kitu, tik malda ir pasninku”.

Dan 9,3 Aš nukreipiau savo veidą į Viešpatį Dievą malda ir maldavimais su pasninku, ašutine ir pelenuose.

Ps 88,1 Viešpatie, mano išgelbėjimo Dieve, dieną ir naktį šaukiau Tavo akivaizdoje.

Ps 40,1 Kantriai laukiau Viešpaties, Jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano šauksmą.

Ps 22,2 Mano Dieve, šaukiuosi Tavęs dieną, bet Tu neišklausai, ir naktį aš nenutylu.

Kaip melstis? Kas yra malda?
Daugiau Bilijos vietų apie maldą

Jūsų paskyra
Vartotojo vardas Slaptažodis  Prisiminti mane