Dieve, gailestingasis Tėve,
Savo meilę mums apreiškęs per Savo Sūnų Jėzų Kristų
ir suteikęs mums ją Šventosios Dvasios pavidalu, mūsų Guodėjau,
Tau šiandien patikime pasaulio ir kiekvieno žmogaus likimą.
Pažvelk į mus nusidėjėlius,
padėk mums įveikti mūsų silpnybes,
nugalėk visą blogį,
leisk visiems Žemės gyventojams patirti Tavo gailestingumą,
kad Tavyje, Vienas Trejybėje Dieve,
jie visada atrastų vilties šaltinį.
Amžinasis Tėve, dėl skaudžios kančios ir prisikėlimo Tavo Sūnaus,
būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
Amen.

popiežius Jonas Paulius II
Krokuva 2002 m. rugpjūčio 17-ąją