Malda namams, už namus

Mes prašome tavęs, O Viešpatie,
aplankyk šiuos namus,
ir nuvyki nuo jų šalin visas priešo žabangas,
tegul Tavo šventieji angelai apsistoja juose,
pad palaikytų juose taiką ir ramybę,
palaiminki juos ir tegul tavo malonė visada pasilieka,
to prašome per Kristų mūsų Viešpatį.

Amen.