markoze

Home>markoze

About markoze

This author has not yet filled in any details.
So far markoze has created 69 blog entries.

Septynių Marijos skausmų vainikėlis

2021-09-17T12:55:04+02:0017 rugsėjo, 2021|Marijai|

Septynių Marijos skausmų vainikėlis Dieve, ateik manęs gelbėti. Viešpatie, skubėk man padėti. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. I. Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl Tavo liūdnumo, kuris užgulė Tavo jautrią Širdį, išgirdus senojo Simeono pranašystę. [...]

Maldos akcija už Šeimą

2021-06-03T19:47:06+02:005 sausio, 2021|Įvairios maldos|

Maldos akcija už Šeimą "Bažnyčia kviečia visuomenę ir valstybę pasirinkti tokius teisinio reguliavimo būdus, kurie neištrina ribos tarp prigimtinės šeimos sampratos ir kitų bendro gyvenimo formų. Šeima nėra tik socialinis ar teisinis konstruktas, kurio apibrėžimas priklauso vien nuo įstatymų leidėjo valios. Šeima taip pat nėra vien tik bendras gyvenimas, [...]

Šventojo Judo Tado litanija

2020-12-01T21:41:49+02:001 gruodžio, 2020|Šventųjų Litanijos|

Šventojo Judo Tado litanija Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Jėzau, išgirsk mus! Jėzau, išklausyk mus! Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Marija, melski už mus! Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus! Šventoji mergelių [...]

Malda prašant dvasinės Komunijos

2020-11-22T22:12:14+02:0022 lapkričio, 2020|Įvairios maldos|

Malonusis Jėzau! Tikiu, kad esi Švenčiausiajame Sakramente su savo kūnu ir siela, su dievyste ir žmogyste. Jame aš Tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi Tavęs! Juk Tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti Tavęs Švenčiausiajame Sakramente; dėl to, Jėzau, bent neregimu būdu ateik pas mane [...]

Šventojo Kazimiero litanija

2020-11-07T21:32:22+02:003 spalio, 2020|Šventųjų Litanijos|

Šventojo Kazimiero litanija Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų! ŠVENTASIS KAZIMIERAI, melski už mus! Angeliškasis jaunuoli, melski už mus! Dievo meilės žibury, [...]

Šventojo Antano litanija

2020-09-26T20:30:10+02:0026 rugsėjo, 2020|Šventųjų Litanijos|

Šventojo Antano litanija Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventasis Antanai Paduvieti, melski už mus! Šventasis Dievo mylėtojau, melski už mus! Dievo [...]

Šv. Liudviko Grinjono Monforiečio pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai malda

2020-08-26T21:30:45+02:0026 rugpjūčio, 2020|Auka, Marijai|

Šv. Liudviko Marijos Grinjono Monforiečio pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai malda Aš ....., neištikimas nusidėjėlis, šiandien atnaujinu ir sutvirtinu Tavo rankose savo Krikšto pažadus. Visiems laikams atsižadu šėtono, jo puikybės ir darbų, ir visiškai atiduodu save Jėzui Kristui, įsikūnijusiai Išminčiai, kad neščiau paskui Jį, savo kryžių per visas gyvenimo dienas [...]

Palaimintojo Mykolo Giedraičio litanija

2020-08-26T19:09:16+02:0024 rugpjūčio, 2020|Litanijos|

Palaimintojo Mykolo Giedraičio litanija Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Marija, melski už mus! Šventasis Juozapai, melski už mus! Šventasis Augustinai, melski [...]

Go to Top