Melskis

markoze

About markoze

This author has not yet filled in any details.
So far markoze has created 75 blog entries.

Šventojo Pranciškaus Ksavero litanija

2022-09-08T15:50:18+02:008 rugsėjo, 2022|Šventųjų Litanijos|

Šventojo Pranciškaus Ksavero litanija Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Marija, melski už mus! Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus! [...]

Sutuoktinių malda

2022-09-08T11:57:34+02:008 rugsėjo, 2022|Sutuoktinių|

Visagali amžinasis Dieve, leidęs mums tapti vyru ir žmona, suteik, prašome, malonės taip gyventi, kad, būdami Tavo meilės Bažnyčiai atspindžiu, pasiektume Tavo pažadėtą mums laimę. Tuos vaikus, kuriuos mums duodi, leisk pašvęsti Tavo garbei ir šlovei. Būk, o gerasis Dieve, mūsų namų Globėju, kad į Tavo rankas galėtume sudėti visus laikinuosius ir amžinuosius [...]

Šventojo Ignaco Lojolos litanija

2022-05-29T22:44:00+02:0029 gegužės, 2022|Šventųjų Litanijos|

Šventojo Ignaco Lojolos litanija Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų! Šv. Ignacai, Jėzaus Draugijos įsteigėjau, melski už mus! Šv. Ignacai, uolusis Dievo [...]

Malda Šventajai Šeimai (Amoris laetitia)

2022-01-06T16:08:48+02:006 sausio, 2022|Įvairios maldos, Šeimos|

Malda Šventajai Šeimai (pagal Amoris laetitia) Jėzau, Marija ir Juozapai, jumyse kontempliuojame tikros meilės spindesį, į jus su pasitikėjimu kreipiamės. Šventoji Nazareto Šeima, padaryk ir mūsų šeimas bendrystės vietomis ir aukštutiniais maldos kambariais, tikromis Evangelijos mokyklomis ir mažomis namų Bažnyčiomis. Šventoji Nazareto Šeima, tenelieka niekada mūsų šeimose prievartos, užsisklendimo ar susiskaldymų; įskaudintieji ar papiktintieji [...]

Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir šventojo Veido Teresės litanija

2021-10-01T21:33:32+02:001 spalio, 2021|Šventųjų Litanijos|

Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir šventojo Veido Teresės litanija Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Jėzau, išgirsk mus! Jėzau, išklausyk mus! Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Marija, melski už mus! Šventoji Dievo Gimdytoja, melski [...]

Septynių Marijos skausmų vainikėlis

2022-11-05T22:52:04+02:0017 rugsėjo, 2021|Marijai|

Septynių Marijos skausmų vainikėlis 7 Marijos skausmų vainikėlis veda mus per Kristaus ir Marijos gyvenimo kančias. “Melski už mus, Nekaltoji Sopulingoji Mergele, kad taptume verti Kristaus žadėjimų.” Pradžia Mano Dieve, aukoju Tau šį vainikėlį (Rožinį) dėl Tavo šlovės, kad galėčiau pagerbti tavo Šventąją Motiną, Švenčiausiąją Mergelę, kad galėčiau [...]

Maldos akcija už Šeimą

2021-06-03T19:47:06+02:005 sausio, 2021|Įvairios maldos|

Maldos akcija už Šeimą "Bažnyčia kviečia visuomenę ir valstybę pasirinkti tokius teisinio reguliavimo būdus, kurie neištrina ribos tarp prigimtinės šeimos sampratos ir kitų bendro gyvenimo formų. Šeima nėra tik socialinis ar teisinis konstruktas, kurio apibrėžimas priklauso vien nuo įstatymų leidėjo valios. Šeima taip pat nėra vien tik bendras gyvenimas, [...]

Šventojo Judo Tado litanija

2020-12-01T21:41:49+02:001 gruodžio, 2020|Šventųjų Litanijos|

Šventojo Judo Tado litanija Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. Jėzau, išgirsk mus! Jėzau, išklausyk mus! Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų! Šventoji Marija, melski už mus! Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus! Šventoji mergelių [...]

Malda prašant dvasinės Komunijos

2020-11-22T22:12:14+02:0022 lapkričio, 2020|Įvairios maldos|

Malonusis Jėzau! Tikiu, kad esi Švenčiausiajame Sakramente su savo kūnu ir siela, su dievyste ir žmogyste. Jame aš Tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi Tavęs! Juk Tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti Tavęs Švenčiausiajame Sakramente; dėl to, Jėzau, bent neregimu būdu ateik pas mane [...]