Šlovinimo giesmė

O Dieve, garbinu Tave

Tu – Išmintis, mane sumaniusi,
Tu – Valia, manęs panorėjusi,
Tu – Galia, mane sukūrusi,
Tu – Malonė, mane išaukštinusi,
Tu – Balsas, mane pašaukęs,
Tu – Žodis, mane prakalbinęs,
Tu – Gėris, mane apdovanojantis,
Tu – Apvaizda, man vadovaujanti.
Tu – Gailestingumas, man atleidžiantis,
Tu – Meilė, mane apglobianti,
Tu – Dvasia, mane atgaivinanti,
Tu – Ramybė, mane pripildanti,
Tu – Šventumas, mane perkeičiantis,
kad aš niekada nenurimčiau, iki Tave išvysiu:
O Dieve, aš Tave garbinu.