Negaliu to padaryti vienas

O Dieve, anksti ryte šaukiuosi tavęs.
Padėk man melstis
Ir sutelki mano mintis į Tave:
Aš negaliu to padaryti vienas.
Manyje tėra tamsa,
Bet su Tavimi yra šviesa;
Aš esu vienišas, bet tu nepalieki manęs;
Aš esu silpnas širdimi, bet su Tavimi ateina pagalba;
Aš esu nerimastingas, bet su Tavimi yra taika.
Manyje yra kartėlis, bet su Tavimi gaunu kantrybės;
Aš nesuprantu Tavo kelių,
Bet tu žinai mano kelią…
Atgaivink manyje laisvę,
Ir suteik man gyvybės dabar
Kad aš galėčiau atsakyti priešais Tave ir priešais save
Viešpatie, kad ir ką beatneštų ši diena,
Tegul būna pašlovintas tavo vardas.

Autorius Dietrich Bonhoeffer

Suteik man širdį..

Suteik man, O Viešpatie,
tvirtą širdį,
kurios jokios nevertingos mintys nesugadintų;
nenugalimą širdį,
kurios jokie išmėginimai nenukamuotų;
kilnią širdį,
kurios nesugundytų joks menkavertis tikslas.

Suteik man taip pat,
O Viešpatie mano Dieve,
Supratimą pažinti Tave,
Uolumą ieškoti Tavęs,
Išmintį surasti Tave, ir
Ištikimybės galiausiai apglėbti Tave;
Prašau to per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.

Autorius Šv. Tomas Akvinietis