Litanija – bendruomeninės maldos forma, kai vadovas paeiliui perskaito trumpą maldos dalį,
o grupė atsako daug kartų pasikartojančiu žodiniu kreipiniu.

Kalbant Litanijas į šventuosius, prašoma jų užtarimo, globos, palaimos, meldžiama malonių.

Švenčiausiojo Jėzaus Vardo litanija

Kristaus Kraujo litanija

Švenčiausiosios Jėzaus Širdies litanija

Dievo Gailestingumo litanija

Švenčiausiosios Mergelės Marijos litanija

Šv. Juozapo litanija

Visų Šventųjų litanija

Šventosios Dvasios litanija

Nuolankumo litanija

Šv. Antano litanija

Šv. Antanas

Šv. Filomenos litanija

Šv.Filomena

Šv. Jono Bosko litanija

Bosko

Šv. Judo Tado litanija

Šv. Judas Tadas

Šv. Ignaco Lojolos litanija

Šv. Ignacas Lojola

Šv. Pranciškaus Ksavero litanija

Šv. Kazimiero litanija

Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir šventojo Veido Teresės litanija

Šv. Teresėlė

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio litanija

Palaimintojo Mykolo Giedraičio litanija