Novenos arba maldų devyndieniai

Novena yra ypatingas maldos būdas, meldžiant užtarimo ir malonių.
Jos turinys labai paprastas, susidedantis iš kelių ar vienos maldos,
paprastai kartojamos devynias dienas iš eilės.

Novena į Šventają Dvasią

Novena į Šventąją Dvasią

Novena Švč. Mergelei Marijai

Novena Švč. Mergelei Marijai

Švč. Mergelės Mazgų Išrišėjos novena

Mazgų Išrišėjos novena

Dievo Gailestingumo novena

Dievo Gailestingumo novena

Šv. Jono Bosko novena

Bosko
Šv. Jono Bosko novena

Šv. Filomenos novena

Šv.Filomena
Šv. Filomenos novena