Melskis

Įvairios maldos

Šventosios Šeimos litanija

2024-05-24T22:28:31+02:0024 gegužės, 2024|Įvairios maldos, Litanijos|

Šventosios Šeimos litanija Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! Jėzau, Marija ir Juozapai, padėkite mums. Jėzau, Marija ir Juozapai, Sūnau, [...]

Malda Šventajai Šeimai (Amoris laetitia)

2022-01-06T16:08:48+02:006 sausio, 2022|Įvairios maldos, Šeimos|

Malda Šventajai Šeimai (pagal Amoris laetitia) Jėzau, Marija ir Juozapai, jumyse kontempliuojame tikros meilės spindesį, į jus su pasitikėjimu kreipiamės. Šventoji Nazareto Šeima, padaryk ir mūsų šeimas bendrystės vietomis ir aukštutiniais maldos kambariais, tikromis Evangelijos mokyklomis ir mažomis namų Bažnyčiomis. Šventoji Nazareto Šeima, tenelieka niekada mūsų šeimose prievartos, užsisklendimo ar susiskaldymų; įskaudintieji ar papiktintieji [...]

Maldos akcija už Šeimą

2021-06-03T19:47:06+02:005 sausio, 2021|Įvairios maldos|

Maldos akcija už Šeimą "Bažnyčia kviečia visuomenę ir valstybę pasirinkti tokius teisinio reguliavimo būdus, kurie neištrina ribos tarp prigimtinės šeimos sampratos ir kitų bendro gyvenimo formų. Šeima nėra tik socialinis ar teisinis konstruktas, kurio apibrėžimas priklauso vien nuo įstatymų leidėjo valios. Šeima taip pat nėra vien tik bendras gyvenimas, [...]

Malda prašant dvasinės Komunijos

2020-11-22T22:12:14+02:0022 lapkričio, 2020|Įvairios maldos|

Malonusis Jėzau! Tikiu, kad esi Švenčiausiajame Sakramente su savo kūnu ir siela, su dievyste ir žmogyste. Jame aš Tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi Tavęs! Juk Tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti Tavęs Švenčiausiajame Sakramente; dėl to, Jėzau, bent neregimu būdu ateik pas mane [...]

Šv. Liudviko Grinjono Monforiečio pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai malda

2020-08-26T21:30:45+02:0026 rugpjūčio, 2020|Auka, Marijai|

Šv. Liudviko Marijos Grinjono Monforiečio pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai malda Aš ....., neištikimas nusidėjėlis, šiandien atnaujinu ir sutvirtinu Tavo rankose savo Krikšto pažadus. Visiems laikams atsižadu šėtono, jo puikybės ir darbų, ir visiškai atiduodu save Jėzui Kristui, įsikūnijusiai Išminčiai, kad neščiau paskui Jį, savo kryžių per visas gyvenimo dienas [...]

Šv. Maksimilijono Kolbės pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai aktas

2020-07-11T20:22:33+02:0011 liepos, 2020|Auka, Marijai|

Šv. Maksimilijono Kolbės pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai aktas BE GIMTOSIOS NUODĖMĖS PRADĖTOJI, dangaus ir žemės Karaliene, nusidėjėlių Priebėga ir meilingoji mūsų Motina, kuriai Dievas suteikė malonę skleisti pasaulyje gailestingumą, aš, nevertas nusidėjėlis, puolu prie Tavo kojų, nuolankiai maldaudamas, kad mane priimtum kaip visišką savo nuosavybę. Patikiu Tau save, visas [...]

Šventosios Filomenos novena

2020-06-20T19:56:45+02:0020 birželio, 2020|Įvairios maldos, Novenos|

Šventosios Filomenos novena Devyndienis į Šventąją Filomeną Didi šv. Filomena, garbingoji mergele ir kankine, mūsų laikų stebukladare, išmelsk man sielos ir kūno, širdies ir troškimų, minčių ir jausmų tyrumo. Su ta kantrybe, kurią parodei per savo kančią, išmelsk man jėgų ir ištvermės, kad nuolankiai priimčiau visas negalias, kurias [...]