Šv. Arkangele Mykolai

Šventasis Arkangele Mykolai,

gink mus kovoje, būk mums

apsauga nuo velnio

niekšybės ir žabangų.

Nuolankiai meldžiame:

tesutramdo jį Dievas.

O tu, dangiškosios kariuomenės Kunigaikšti,

Dievo galybe nugramzdink į

pragarą šėtoną ir visas

visas piktąsias dvasias,

kurios slankioja pasaulyje, kad pražudytų sielas.

Amen.

Malda Angelui Sargui

Angele Sarge, Dievo duotasis,

būk prie manęs tu, man paskirtasis.

Vakarą, naktį, rytą ir dieną

saugoki mano žingsnį kiekvieną.

Amen.