Išmintingi posakiai, mintys, patarlės

„Svajok taip, tarsi būtum nemirtingas, o gyvenk taip, tarsi mirtum šiandien.” (D. Dynas)

„Svarbiausi dalykai akims nematomi” (Antoine de Saint-Exupery)

„Nenoras būti žmogumi pagal Dievo mintį, vadinamas nuodėme” (V.Sadauskas)

„Siela, kuri praranda viltį, yra pasiruošusi daryti nuodėmę” (Marija iš apreiškimo E.Kindelmann)

„Kiekvieno žmogaus širdyje slypi tuštuma, turinti Dievo formą. Ši tuštuma negali būti užpildyta nė vienu kūrybos vaisiumi. Ši tuštuma gali būti užpildyta tik Dievu.“ (B. Paskalis)

„Stebuklas yra ne tai kad mes atliekame šį darbą, bet kad mes esame laimingi jį darydami” (Motina Teresė)

„Kame yra šviesos, ten ir šešėlių esti.” Lietuvių liaudies patarlė

2Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. 3 Supraskite: jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, 4 o ištvermė subręsta darbuose, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte. (1 Jokūbo laiškas)

„Kas negali mėgautis, greitai tampa nemėgstamas.” Patarlė

Daryk, ką gali. Dievas padarys visa kita. (Jonas Boskas)

Malda – tai pamatai, ant kurių statome savo gyvenimą.

Malda nėra tikslas, bet priemonė, padedanti brandinti asmeninį ryšį su Dievu.

Malda – pačioje sielos gelmėje gyvenančio Dievo klausymasis. (šv. Kryžiaus Jonas)

„Pats mažiausias judesys iš tyros meilės yra naudingesnis už visus kitus darbus kartus sudėjus” Šv. Kryžiaus Jonas

„Iš Dievo gauname tiek, kiek tikimės” Šv. Kryžiaus Jonas