O Jėzau,

romus ir nuolankios Širdies, išklausyk mane

Nuo noro būti vertinamam(-ai), išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti mylimam(-ai), išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti išaukštintam(-ai), išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti pagerbtam(-ai), išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti giriamam(-ai), išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti mėgiamam(-ai) labiau už kitus, išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti patariančiajam(-iajai), išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo noro būti kitų pripažintam(-ai), išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti pažemintam(-ai), išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti nuvertintam(-ai), išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti paniekintam(-ai), išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti apšmeižtam(-ai), išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti pamirštam(-ai), išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti pajuoktam(-ai), išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti įžeistam(-ai), išlaisvink mane, Jėzau!

Nuo baimės būti įtartam(-ai), išlaisvink mane, Jėzau!

Kad kiti būtų labiau mylimi už mane, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad kiti būtų labiau vertinami negu aš, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad, pasaulio vertinimu, kiti galėtų didėti, o aš mažėti, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad kiti galėtų būti pasirinkti, o aš pastumtas(-a) šalį, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad kiti galėtų būti giriami, o aš likčiau neįvertintas(-a), Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad kiti galėtų būti visur už mane pirmesni, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Kad kiti galėtų tapti šventesni už mane, tik kad ir aš tapčiau šventu(-a) tiek, kiek galiu, Jėzau, suteik man malonę to trokšti!

Amen.