Verta ir teisinga Tave garbinti,
Tau dėkoti, Tau melstis,
nes Tu, Tavo vienatinis Sūnus ir Tavo Šventoji Dvasia – esi amžinai esantis,
neapsakomas, nesuvokiamas, nematomas Dievas.
Tu mus iš nieko pakvietei būti,
o kai nupuolėme, vėl mus padrąsinai.
Tu trokšti mus išaukštinti danguje, padovanojai savo karalystę.
Už visa tai mes dėkojame Tau, Tavo vienatiniam Sūnui ir Tavo Šventajai Dvasiai.
Dėkojame už visas geradarybes, – už tas, kurias žinome ir kurių nežinome,
kurias atpažįstame ir kurias mums padarei slapta.
Amen.