Malda prie Šventojo kryžiaus relikvijos

Viešpatie Jėzau Kristau, savo Šventame Kūne Tu užnešei
mūsų nuodėmes ant Kryžiaus ir apreiškei begalinę Dievo meilę
kiekvienam žmogui, padėk ir mums, Tavo pergalės Ženklą
gerbiantiems bei Tavimi pasitikintiems, kasdien
vis labiau nugalėti:

Savo norą puikuotis — Tavo pažeminimu ant Kryžiaus;
Savo norą trokšti garbės — Tavo atmetimu ant Kryžiaus;
Savo norą tyčiotis – Tavo išjuokimu ant Kryžiaus;
Savo norą teisti kitus – Tavo atleidimu ant Kryžiaus;
Savo norą apkalbėti kitus – Tavo žodžiais, ištartais ant Kryžiaus;
Savo norą teisintis – Tavo kaltinimu, prikaltu ant Kryžiaus;
Savo norą savintis — Tavo visišku atsidavimu ant Kryžiaus;
Savo norą būti turtingiems – Tavo skurdu, parodytu ant Kryžiaus;
Savo norą būti nepriklausomiems – Tavo prikaltu kūnu ant Kryžiaus;
Savo norą būti galingiems – Tavo silpnumu ant Kryžiaus;
Savo norą valdyti kitus – Tavo tarnyste, atvedusia ant Kryžiaus;
Savo norą vengti atsakomybės – Tavo atbaigimu, paliudytu ant Kryžiaus;
Savo norą prieštarauti – Tavo nuolankiu sutikimu, apreikštu ant Kryžiaus;
Savo norą patiems žibėti — Tavo tamsa patirta ant Kryžiaus;
Savo norą būti giriamiems – Tavo išplūdimu ant Kryžiaus;
Savo norą mėgautis saldžiu gyvenimu – Tavo gurkšniu acto, paragauto ant Kryžiaus;
Savo norą būti tuštybių apsuptyje – Tavo vienatve, patirta ant Kryžiaus;
Savo norą vaikytis pasaulio madų – Tavo nuogumu ant Kryžiaus;
Savo norą būti nepažeidžiamiems – Tavo žaizdomis ant Kryžiaus;
Savo norą niekuo netikėti – Tavo pasitikėjimu, parodytu ant Kryžiaus;
Savo norą užsidaryti – Tavo ištiestomis rankomis ant Kryžiaus;
Savo norą kelti sąlygas – Tavo besąlygine meile ant Kryžiaus;
Savo norą gyventi sau – Tavo mirtimi dėl kitų ant Kryžiaus.

Švenčiausioji Mergele Marija, visą savo gyvenimą lydėjusi Garbingąjį savo Mylimąjį Sūnų,
Tu ir po Kryžiumi Jo nepalikai.
Savo Sūnaus troškimu paskirta visų mūsų Motina, meldžiame,
niekuomet nepalik mūsų vienų, padėk dėkinga širdimi į Tavo Sūnaus pergalės Ženklą žvelgiančius,
savęs vis labiau išsižadėti ir Kryžiaus keliu sekti.

Amen