Už labiausiai įskaudinusį žmogų

Viešpatie, priimk mano maldą už labiausiai mane įskaudinusį žmogų,
kuris tebėra mano skausmo šaltinis.
Pavedu jį Tau, Viešpatie,
suteik jam savo palaiminimą.

…Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite kitiems,
jei vienas prieš kitą turite skundą.
(Kol 3, 13)

Ir atleidžiu sau

Viešpatie Jėzau, meldžiu malonės nuoširdžiai atleisti sau pačiam
už didžiausią savo nuodėmę,
už didžiausią neištikimybę Tau. Viešpatie atleidžiu sau.
Tu man jau atleidai, o dabar priimu Tavo malonę
nuoširdžiai atleisti sau pačiam.

Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė…
(Kol 3, 15)

Mylėti, o ne neapkęsti

Šventosios Dvasios galia nutraukiu bet kokią
įsigalėjusią neapykantą kitiems, sau, Dievui,
taip pat rasinę ir tautinę neapykantą
bei religinį priešiškumą.
Tėve atleisk. Duok, kad mano giminėje būtų daugiau
mylinčių vyrų ir moterų.
Padaryk, kad jie būtų gyvybės nešėjai, jos gimdytojai
ir kitų žmonių gydymo įrankiai.

Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.
(Jn 15, 12)

Nors mane įskaudinai

Viešpatie, trokštu atleisti visiems iš širdies gelmių,
kad nebeliktų jokio kartėlio bei nuoskaudų.
Pirmiausia prašau atleisti žmogui, kuris labiausiai mane erzino.
Atleidžiu jam iš visos širdies ir meldžiu jam Dievo palaimos.
Taip pat atleidžiu kiekvienam mane skaudinusiam žmogui
ir nė vieno nekaltinu.
Jėzau, mylėdamas Tave, tariu šiems žmonėms:

„Nors mane ir įskaudinote, aš Jūsų neskaudinsiu.
Atleidžiu jums, priimu ir myliu jus tokius, kokie esate.”

Atleidžiu tiems, kurie skriaudė, įžeidė mane.
Jėzau laimink juos.

Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės,
riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis.
Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems,
kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus.
(Ef 4, 31-32)