Šv.Šeimos ikona

Visagali amžinasis Dieve, leidęs mums
tapti vyru ir žmona,
suteik, prašome, malonės
taip gyventi, kad, būdami
Tavo meilės Bažnyčiai atspindžiu,
pasiektume Tavo pažadėtą mums laimę.

Tuos vaikus, kuriuos mums duodi, leisk
pašvęsti Tavo garbei ir šlovei.

Būk, o gerasis Dieve, mūsų namų Globėju,
kad į Tavo rankas
galėtume sudėti visus
laikinuosius ir amžinuosius savo rūpesčius,
nes veltui bus visos mūsų pastangos
ir darbai be Tavo palaimos.

Pašventink, Viešpatie, mūsų šeimyninį gyvenimą,
kad galėtume išlikti visuomet atidūs ir
ištikimi vienas kitam ir Tau,
kuris esi mūsų didžioji Meilė.
Amen.