Malonusis Jėzau!

Tikiu, kad esi Švenčiausiajame Sakramente su savo kūnu ir siela,
su dievyste ir žmogyste.

Jame aš Tave garbinu ir myliu labiau už viską.

Ilgiuosi Tavęs! Juk Tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas.
Negaliu šią valandą priimti Tavęs Švenčiausiajame Sakramente;
dėl to, Jėzau, bent neregimu būdu ateik pas mane
ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų.

Tau, Viešpatie, atiduodu visą save.

Aukoju savo kūno ir sielos jėgas su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu,
kaip tai daryčiau, priėmęs Švenčiausiąjį Sakramentą.

Trokštu visuomet su Tavimi būti, Tau dirbti,
Tau kentėti, Tau gyventi ir mirti.

Neleisk man, Viešpatie,
nė valandėlės nuo Tavęs atsitraukti ir Tavo malonę prarasti.

Būk man mokytojas, vadas ir globėjas visą mano gyvenimą.

Amen.