Vakarinės maldos

Dėkoju Tau, mano dangiškasis Tėve,
per Tavo mieląjį Sūnų Jėzų Kristų,
kad mane šiandien maloniai apsaugojai
ir prašau Tave:
atleisk man visas mano nuodėmes ir ką aš neteisiai padariau
ir apsaugok mane šią naktį.

Pavedu save, savo kūną ir sielą
ir viską į Tavo rankas.

Tavo šventasis angelas teesie su manimi,
kad piktasis priešas neturėtų jokios galios prieš mane.

Amen.