Melskis

Giesmės

Šventosios Dvasios himnas (Veni, Sancte Spiritus)

2020-10-30T23:06:22+02:0018 gegužės, 2017|Giesmės, Šv. Dvasiai|

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, spindulių dangaus mums teik, žemės klystkelius nušviesk. Tėve vargstančių nuženk, savo dovanas dalink, mūsų dvasią atgaivink! Sielų Tu ramintojas, svečias atlankytojas, mielas atgaivintojas. Darbuose Tu – poilsis, kaitroje Tu – atvėsis, Tu – paguoda liūdesy. O šviesybe amžina, skaidrink sielos gilumą, stiprinki tikėjimą. Be Tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu, viskas [...]